Diller

İntörn Eğitimi Hakkında..!

Sevgili intörn öğrencileri,

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde fakültemiz son sınıf öğrencilerine
verilecek olan “INT 501. İntörn Eğitimi” dersinin, Fakültemiz Yönetim Kurulunca “çevrim
içi canlı olarak” uygulanması kararı alınmıştır. Bu bağlamda intörn öğrencilerine ait genel öğrenci listesi, öğrenci grupları ve bu grupların hangi hafta hangi Anabilim Dalı’nda olduklarını gösteren tablo web sayfamızda yayınlanacaktır. İlgili intörn grup öğrencileri tabloda yer alan tarihlerde ilgili anabilim dalında yapılacak olan canlı derslere katılmak zorundadır. Derse devam durumu bu noktada önemli olup, canlı derslerden devam alınacaktır. Her hafta ilgili derse ait bir sınav yapılacak olup, derse devam etmeyen veya ilgili bölüm sınavına girmeyen öğrenciler ilgili dersten devamsız sayılacaktır. 22.03.2021
tarihinde başlayacak olan derslerimize aktif katılımınız için, bu tarihte başlayacak olan
ders kaydınızı en kısa sürede yaptırmanız da önem arz etmektedir. Bilgilerinize sunulur.
 
F.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlığı
 
İntörn eğitimi listesine erişmek için tıklayınız...
 
Haftalık programa erişmek için tıklayınız...
Türkçe