Diller

2020-2021 Bahar Dönemi Hibrit Eğitim Modeli

 

Sevgili öğrenciler, bildiğiniz üzere güz döneminde Üniversitemiz Senatosunca alınan karar gereğince Hibrit eğitim modeli fakültemizde uygulanmış ve bu karar gereğincede 5. sınıfların karma eğitimine karar verilmişti. Bu hafta itibariyle bu uygulama sona erecektir. Uygulanan hibrit eğitim modelinde şuan için bir değişiklik olmamakla beraber, 2020-2021 Eğitim Öğretim Donemi Bahar Yarıyılı için Fakültemiz 4. Sınıf öğrencilerinin hibrit eğitime dahil edilmesi, bu eğitimde teorik derslerin uzaktan eğitim modeliyle ve klinik uygulamalarının ise yüz yüze eğitim modeliyle yapılması kararı fakültemiz yönetim kurulunca karara bağlanmıştır. Pandemiyle alakalı herhangi bir uygulama değişikliği veya olumsuzluk olmadığı takdirde bahar dönemi bu şekilde yürütülecektir. Bilginize sunulur.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             DEKANLIK

Türkçe