Diller

Veteriner Fakültesi Analiz/ Test/ Muayene Fiyat Listesi

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.D.

Fiziksel Analizler

Analiz/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

Brix değeri

50

Doldurma oranı tayini (Konserve Gıdalar)

50 

Özgül ağırlık tayini

50

pH tayini

50

Kırılma indisi tayini

50

Toplam kuru madde-Rutubet tayini

60

Kül tayini

100

Suda çözünmeyen katı madde miktarı

50

Süzme ağırlığı tayini (Konserve ürünler)

50

Su aktivitesi tayini

60

Ticari sterilite kontrolü

150

Sterilite kontrolü

150

 

 

Kimyasal Analizler

Analiz/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

Acılık (Kreiss) testi

60

Alkolde çözünen ekstrakt tayini (Baharat)

60

HCl’de çözünmeyen kül tayini

60

İyot sayısı tayini (Yağlar, toz kırmızı biber)

100

İnhibitör madde aranması (Her bir madde için) (Süt ve mamülleri)

50

Klor (Serbest) tayini (İçme suları)

30

Kokuşmanın tespiti (Et ve mamülleri)

80

Maya gücü tayini (Peynir)

60

Nişasta aranması (Kalitatif)

60

Nitrat tayini (Kalitatif) (İçme suları)

60

Nitrit tayini (Kalitatif) (İçme suları)

60

Organik madde tayini (İçme suları)

60

Peroksidaz testi (Süt)

60

Peroksit sayısı tayini 

60

Prina yağı aranması

60

Protein tayini

120

Redüksiyon testleri (Metilen mavisi, Resazurin) (Süt)

50

Sertlik derecesi tayini (İçme suları)

50

Suda çözünen ekstrakt tayini (Baharat)

50

Asitlik/Toplam asitlik

50

Total volatil baz (TVB-N) tayini

100

Trimetilamin (TMA) tayini

120

Tuz (NaCl) tayini

50

Yağ tayini (Süt ve ürünleri)

60

Yağ tayini (Diğer ürünler)

100

Yağsız kuru madde tayini

110

 

 

Mikrobiyolojik Analizler

Analiz/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

Sülfit indirgeyen anaerob bakteri (Clostridium perfringens) sayımı

120

Bacillus cereus sayımı

120

Campylobacter spp. aranması

120

EHEC aranması

120

Enterobacteriaceae sayımı

100

Enterecoccus spp. sayımı

120

Koliform bakteri sayımı (EMS)

120

E. coli sayımı (EMS)

150

Koliform bakteri sayımı (Katı ortamda)

100

E. coli sayımı (Katı ortamda)

100

Küf sayımı

80

Laktik asit bakteri sayımı

80

Lipolitik bakteri sayımı

80

L. monocytogenes  aranması

150

Maya ve Küf sayımı

100

Osmofilik maya sayımı

100

Pseudomonas spp. sayımı

120

Psikrofilik bakteri sayımı

100

Rope sporu (Sünme) sayımı

120

Salmonella aranması

150

Mezofil aerobik bakteri sayımı

80

Koagulaz pozitif Staphylococci sayımı

120

Diğer Analizler

Analiz/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

Et ve et ürünlerinde tür tayini (PCR ile)

350

Diğer Hizmetler

Analiz/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

HACCP planı hazırlama

3000

 

 

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

Mikrobiyoloji A.D

Analiz/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

Ziehl Neelsen boyama (Mikobakteri tanısı)

20

Giemza boyama (Antraks tanısı)

20

Genel kültür + identifikasyon (Klinik ve nekropsi örnekleri)

50

Antibiyogram

40

Spesifik kültür

(Brucella, Salmonella, Campylobacter ve Mycoplasma izolasyonu)

70

Mikolojik inceleme (Kültür + identifikasyon)

60

Lam Aglütinasyon Testi (1 örnek)

5

Tüp Aglütinasyon Testi (1 örnek)

15

ELISA (1 örnek)

10

PCR testleri

100

 

 

Parazitoloji A.D.

Analizin/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

Dışkı muayenesi (Flotasyon, Sedimentasyon)

40

Bağırsak içeriği incelenmesi

40

Perifer kan frotisi

40

Uyuz teşhisi

30

Kenelerde tür tespiti

30

Ektoparazit muayenesi

30

Kist hidatik tanısı (morfolojik)

20

Doku parazitlerinin tanısı

50

 

 

Patoloji A.D.

Analizin/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

At nekropsi

100

Sığır nekropsi

100

Domuz nekropsi

100

Koyun-keçi nekropsi

50

Köpek nekropsi

50

Kedi nekropsi

40

Kanatlı hayvan nekropsi

30

Buzağı nekropsi

55

Kuzu-oğlak nekropsi

30

Balık (Büyüklüğe göre) nekropsi

10-50

Egzotik hayvanlar (Büyüklüğe göre) nekropsi

20-10

Biyopsi (Histopatolojik analiz)

60

Sitoloji

30

Organ inceleme (Makroskobik)

25

Nekropsi için resmi rapor

Nekropsi fiyatlarının üzerine 165 TL eklenecektir.

Mahalinde nekropsi

Nekropsi fiyatlarının üzerine 165 TL eklenecektir.

Nekropsi sonrası histopatolojik inceleme

Nekropsi fiyatlarının üzerine 165 TL eklenecektir.

*Yaban hayvanları ve sahipsiz hayvan nekropsilerinden ücret talep edilmeyecektir.

*Veteriner Fakültesi öğrencilerinden ücret talep edilmeyecektir.

*Mesai dışında gerçekleştirilen nekropsi için geçerli fiyatın 4 katı ücret talep edilelecektir.Tıbbi atıkların(kadavranın büyüklüğü ile orantılı olarak) uzaklaştırılması için de 50-500 TL ek ücret talep edilecektir.

 

Viroloji A.D.

Analizin/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

IBR genom

300

IBR antijen (Etken)

250

IBR antikor

100

BVD/MD genom

325

BVD/MD antijen (Etken)

100

BVD/MD antikor

100

Bovine respiratory syncytial virus + PI-3 + IBR + BVD/MD Çoklu Antijen (Etken)

250

Çoklu atık etkenleri (IBR + BVD/MD + BHV4) antikor testi

250

PI-3 genom

325

BHV-4 antikor

100

Bovine Ephemeral Fever

325

Schmallenberg

325

Sığır Lökoz

325

Köpek Parvo virüs

325

Köpek Gençlik Hastalığı

325

Yukarıdaki testler için önceden Viroloji A.D. Başkanlığıyla diyaloğa geçilmelidir.

 

 

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Biyokimya A.D.

Analizin/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

İdrarın Fiziksel Muayenesi

Renk

Koku

Miktar

Görünüm-kıvam

Dansite

pH

6 (Toplam)

İdrarın Kimyasal Muayenesi

Glikoz

Protein

Aseton

Bilirubin

Eritrosit-Hemoglobin

6 (Her biri)

İdrarın Mikroskobik Muayenesi

Epitel

Lökosit

Eritrosit

Silindir

Kristal

6 (Toplam)

Sütte aseton tespiti

6

Serum glikoz tayini

6

 

 

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.

Analizin/ Test/ Muayene Adı

Fiyatı TL

Kuru madde

30

Ham protein

80

Ham yağ

80

Ham kül

30

HCl’de çözünmeyen kül

50

Ham seluloz

80

ADF

60

NDF

60

ADL

60

Hemiseluloz

60

Tuz

100

Kalsiyum

100

Fosfor

100

İz mineraller (Fe, Cu, Zn, Se / ADET)

150

Mikotoksin analizleri (Aflatoksin, okratoksin VB..Her bir mikotoksin için ayrı ayrı/adet, ELISA)

150

Vitamin A

70

Vitamin E

70

Vitamin C

70

Danışma ücreti (En az)

1.000

Bilirkişi raporu (En az)

1.000

 

 

 

 

Türkçe