Diller

Uzaktan Eğitim Duyurusu

Değerli Öğrenciler;

       Bütün dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi döneminde, Coronavirüs (COVID-19) nedeniyle olağanüstü şartlar yaşanmaktadır. Bu süreçte, Ülkemizde de eğitimin kesintiye uğramaması için 23 Mart 2020 tarihinden itibaren teorik derslerimizin öğretimi Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi alt yapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Halen uzaktan öğretim ile yürütülmekte olan dersler aynı şekilde devam ederken; öğrenci becerilerini arttırmaya yönelik uygulama, laboratuvar, staj vb. etkinlikler dışındaki tüm dersler yeni bir açıklama yapılıncaya kadar uzaktan öğretim ile yürütülecektir. Uygulama Önlisans, lisans ve lisansüstü öğretimlerin hepsini kapsayacaktır.

 Üniversitemizin Uzaktan Eğitim sistem iki ayrı platform üzerinden yürütülmekte olup Fakültemiz için BLACKBOARD sistemi kullanılacaktır.

Sisteme giriş bağlantısı:https://ue.firat.edu.tr/

 

 

Türkçe