Diller

Fakültemiz

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 7 Kasım 1970 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 68 Profesör, 13 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 30 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 113 adet akademik personel barındırmaktadır. Fakültemizdeki öğrenci sayısı 907’dir.

Fakültemizde lisansüstü programları mevcuttur. Fakültemizde modern eğitimin tüm imkânları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bu kapsamda Fakültemiz VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ve tüm Avrupa Birliği ülkeleri veteriner okullarını denetleyen EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği) üyesidir. Fakültemiz, EAEVE tarafından 2011 yılında şartlı, 2013 yılında ise tam akreditasyon almıştır.

Fakültemiz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Türkçe