Diller

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinin misyonu, veteriner hekimliği ve biyomedikal alanlarda aktif ve üretken, yaşam boyu öğrenmeyi kendine prensip edinmiş öğrenciler yetiştirerek, bilgi üreterek ve keşifler yaparak, teşhis ve klinik hizmet kapasitesini geliştirerek hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığında ilerleme sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz

Pre-klinik ve klinik bilimlerin teşhis, tedavi ve araştırma faaliyetlerinde uyum ve iş birliği içerisinde çalışabildiği, eğitim ve araştırma hastanesinin kurumsallaşabildiği, çözüm odaklı araştırma programlarına öncülük eden, eğitimi ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek için yenilikçiliği kendine prensip edinmiş bir fakülte olmaktır. 

Türkçe