Diller

Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Kategori

Kredi

Derece

ECTS Kredisi

Dönem 1

 

 

 

 

 

ANT101

Anatomi I

Zorunlu

4

 

11

MEB101

Medikal Biyoloji

Zorunlu

1

 

4

AİT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Zorunlu

2

 

1

BYF101

Biyofizik

Zorunlu

1

 

4

OİK101

Organik Kimya

Zorunlu

2

 

5

VHT101

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Zorunlu

1

 

2

TRD101

Türk Dili

Zorunlu

2

 

1

YDİ101

İngilizce

Zorunlu

2

 

1

MSİ101

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

 

 

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 2

 

 

 

 

 

ANT102

Anatomi II

Zorunlu

4

 

10

BİS102

Biyoistatistik

Zorunlu

2

 

4

GEN102

Genetik

Zorunlu

1

 

3

EMB102

Embriyoloji

Zorunlu

1

 

2

HİS102

Histoloji I

Zorunlu

3

 

5

TRD102

Türk Dili

Zorunlu

2

 

1

AİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Zorunlu

2

 

1

YDİ102

İngilizce

Zorunlu

2

 

1

ENF102

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Zorunlu

3

 

1

MSİ102

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

MSU102

Mesleki Uygulama

Zorunlu

-

 

1

 

 

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 3

 

 

 

 

 

ANT201

Anatomi III

Zorunlu

3

 

6

BYK201

Biyokimya I

Zorunlu

3

 

4

FİZ201

Fizyoloji I

Zorunlu

3

 

5

HİS201

Histoloji II

Zorunlu

3

 

4

İML201

İmmunoloji

Zorunlu

2

 

4

YHT201

Yem Hijyeni ve Teknolojisi

Zorunlu

3

 

4

YDİ201

İngilizce

Zorunlu

2

 

1

MSİ201

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

MSU201

Mesleki Uygulama

Zorunlu

-

 

1

 

 

Seçmeli

 

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 4

 

 

 

 

 

BYK202

Biyokimya II

Zorunlu

3

 

5

FİZ202

Fizyoloji II

Zorunlu

4

 

5

HYD202

Hayvan Davranışları

Zorunlu

1

 

2

HYR202

Hayvan Refahı

Zorunlu

1

 

2

MKB202

Mikrobiyoloji I

Zorunlu

2

 

4

GNP202

Genel Parazitoloji

Zorunlu

1

 

2

PAT202

Patoloji I

Zorunlu

2

 

4

VİR202

Viroloji I

Zorunlu

2

 

4

TDİ202

İngilizce

Zorunlu

2

 

1

MSİ202

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

 

 

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 5

 

 

 

 

 

ART301

Artropodoloji

Zorunlu

2

 

3

FAR301

Farmakoloji I

Zorunlu

2

 

4

MKB301

Mikrobiyoloji II

Zorunlu

3

 

4

HEL301

Helmintoloji

Zorunlu

3

 

4

PAT301

Patoloji II

Zorunlu

3

 

4

PRO301

Protozooloji

Zorunlu

3

 

4

VİR301

Viroloji II

Zorunlu

2

 

2

ZOT301

Zootekni I

Zorunlu

2

 

4

MSİ301

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

 

 

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 6

 

 

 

 

 

DHG302

Dış Hastalıklarına Giriş

Zorunlu

2

 

3

FAR302

Farmakoloji II

Zorunlu

3

 

4

FZP302

Fizyopatoloji

Zorunlu

2

 

3

İHG302

İç Hastalıklara Giriş

Zorunlu

2

 

3

HBH302

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Zorunlu

3

 

4

HYI302

Hayvan Islahı

Zorunlu

1

 

3

PAT302

Patoloji III

Zorunlu

3

 

5

ZOT302

Zootekni II

Zorunlu

3

 

4

MSİ302

Mesleki İngilizce

Seçmeli

-

 

1

 

 

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 7

 

 

 

 

 

FAR401

Farmakoloji III

Zorunlu

2

 

3

HİE401

Hayvancılık İşletme Ekonomisi

Zorunlu

1

 

2

İÇH401

İç Hastalıkları I

Zorunlu

2

 

3

CER401

Cerrahi I

Zorunlu

2

 

3

DBJ401

Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I

Zorunlu

1

 

3

KHH401

Kanatlı Hayan Hastalıkları

Zorunlu

2

 

2

KLN401

Klinik

Zorunlu

4

 

4

KLA401

Klinik Anatomi

Zorunlu

1

 

1

KLB401

Klinik Biyokimya

Zorunlu

1

 

2

NRY401

Nekropsi ve Rapor Yazma

Zorunlu

2

 

2

SÜT401

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi

Zorunlu

2

 

3

MSİ401

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

 

 

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 8

 

 

 

 

 

ANR402

Anestezi ve Reanimasyon

Zorunlu

1

 

2

CER402

Cerrahi II

Zorunlu

2

 

3

DBJ402

Dogum Bilgisi ve Jinekoloji II

Zorunlu

2

 

3

EMT402

Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi

Zorunlu

2

 

3

İÇH402

İç Hastalıkları II

Zorunlu

2

 

4

KLN402

Klinik

Zorunlu

4

 

4

RAD402

Radyoloji

Zorunlu

1

 

2

SÜH402

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Zorunlu

2

 

2

VHS402

Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı

Zorunlu

1

 

2

TÇB402

Toksikoloji ve Çevre Bilimi

Zorunlu

3

 

3

MSİ402

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

 

 

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 9

 

 

 

 

 

AVH501

Adli Veteriner Hekimlik

Zorunlu

1

 

2

ARI501

Arı Hastalıkları

Zorunlu

1

 

2

AYK501

Ayak Hastalıkları

Zorunlu

1

 

2

CER501

Cerrahi III

Zorunlu

1

 

2

DBJ501

Doğum Bilgisi ve Jinekoloji III

Zorunlu

2

 

2

DST501

Dölerme Suni Tohumlama ve Androloji

Zorunlu

2

 

2

EPD501

Epidemiyoloji ve Koruyucu Veteriner Hekimlik

Zorunlu

1

 

2

GHK501

Gıda Hijyeni ve Kontrolü

Zorunlu

3

 

3

İÇH501

İç Hastalıkları III

Zorunlu

2

 

2

KLN501

Klinik

Zorunlu

4

 

3

ORT501

Ortopedi ve Travmatoloji

Zorunlu

2

 

2

VHM501

Veteriner Hekimlik Mevzuatı ve Etik

Zorunlu

1

 

2

KLF501

Klinik Farmakoloji

Zorunlu

1

 

2

MSİ501

Mesleki İngilizce

Zorunlu

-

 

1

 

Seçmeli Dersler

Seçmeli

-

 

2

Toplam

 

 

 

 

30

Dönem 10

 

 

 

 

 

İNT502

İntörnlük Eğitimi

Zorunlu

20

 

29

VBT 502

Bitirme Tezi

Zorunlu

1

 

1

Toplam

 

 

 

 

30

SEÇMELİ DERSLER

Dönem 1

 

 

 

 

 

SED101

Veteriner Hekimlik ve Halkla İlişkiler

 

1

 

2

Dönem 2

 

 

 

 

 

SED102

Laboratuar Hayvanlarının Anatomisi

 

1

 

2

Dönem 3

 

 

 

 

 

SED201

Yem Sektöründe Uzmanlık

 

1

 

2

SED201

Kas Fizyolojisi

 

1

 

2

Dönem 4

 

 

 

 

 

SED202

Hayvan Hakları

 

1

 

2

SED202

Egzersiz Fizyolojisi

 

1

 

2

 

 

 

1

 

2

Dönem 5

 

 

 

 

 

SED301

Hayvan Beslemede İleri Teknolojiler

 

1

 

2

SED301

Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği

 

1

 

2

Dönem 6

 

 

 

 

 

SED302

Kürk Hay.Yetiştiriciliği

 

1

 

SED302

Domuz Yetiştiriciliği

 

1

 

 2

SED302

Lab.Yay.Yetiştiriciliği

 

1

 

 2

SED302

Genel Sağaltım Yöntemleri

 

1

 

 2

Dönem 7

 

 

 

 

 

SED401

Acil Klinik ve Yoğun Bakım

 

1

 

 2

SED401

Fermente Süt Ürünleri

 

1

 

 2

Dönem 8

 

 

 

 

 

SED402

Pet Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji

 

1

 

 2

SED402

Hay.Sıvı-Elektolit Tedavisi ve Aşı Uygulamaları

 

1

 

 2

Dönem 9

 

 

 

 

 

SED501

Süs Hayvanları Hastalıkları

 

1

 

 2

SED501

Sütçü Sürülerde Koruma Kontrol Programları

 

1

 

 2

SED501

Gıda Mevzuatı ve Sertifikasyonu

 

1

 

 2

 

 

Türkçe