Diller

İdari Personel

 

Dekan                                      :  Prof. Dr. Mehmet ÇALICIOĞLU

Dekan Yardımcısı                   :  Prof. Dr. Ali RİŞVANLI

Dekan Yardımcısı                   :  Prof. Dr. Ömer KIZIL

Fakülte Sekreteri                    :  Erdem KAYA

Dekan Sekreteri                      : Nevran KILINÇARSLAN

 

İdari İşler Şefliği

Şef                                             : Funda ÖZDEN

Bilgi.İşlt.                                   : Bilge ULAMIŞ

V.H.K.İ.                                      : Tülay TOSUN

 

Mali İşler Şefliği

Bilgi.İşlt.                                   : Levent KÖSE

Hizmetli                                    : Feyzi BULUTLU

Bilgi. İşlt.                                  : Neşe ÜSTÜNDAŞ

 

Öğrenci İşleri Şefliği

Bilgi.İşlt.                                   : Çağrı BANKUR

Bilgi.İşlt.                                   : Bilge KARNAK 

 

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Bilgi.İşlt.                                       : Yücel ESEN

Bilgi.İşlt. (Depo Sorumlusu )   : Alpaslan HAZMAN

 

 

Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı

Hizmetli                                    :  Nazım KEY

 

İç Hizmetler Şefliği

Şef                                             : Nadir EMRE

Hizmetli                                    : Ahmet YARICI

 

İdari Blok Hizmetliler

Süekli İşçi                              : Erol ÖNAL

 

Sürekli İşçiler

„        „                                      : Murat SERT             

„         „                                     : Nebi DEMIR

„         „                                     : Gazi POLAT

„         „                                     : Murat ÇELİK

Türkçe